07 Puntius semifasciolatus Laura AliciaBrzanka zielona (Puntius semifasciolatus)

Pochodzenie: pochodzi z południowo-wschodnich Chin.

Wielkość: dorasta do 10 cm długości.

Akwarium: min. 120-litrowe, niezbyt silnie oświetlone, częściowo porośnięte wysokimi roślinami. Wskazana jest obecność roślin pływających oraz intensywne napowietrzanie wody. Woda: temp. 22-26°C, twardość do 16°dGH, pH 6,5-7,5.

Charakterystyka: ryba zgodna i towarzyska najlepiej czuje się w gromadzie co najmniej kilkunastu osobników własnego gatunku lub innych małych brzanek.

Opis: ciało piaskowożółte z kilkoma słabo widocznymi, przerywanymi, ciemnymi, pionowymi pręgami. Płetwy są lekko żółtawe. Samce różnią się od samic smuklejszymi kształtami. Obecnie w akwariach znacznie częściej spotyka się hodowlaną, ksantoryczną formę tej ryby zwaną „brzanką Szuberta” lub „brzanką brokatową”. Dorasta ona do 7 cm długości. Grzbiet i tylna część ciała mają barwę złotopomarańczową, brzuch jest nieco bledszy. Wzdłuż linii bocznej mogą występować niewielkie, nieregularne, szarawe plamki. Płetwy mają pomarańczowy odcień.

Rozmnażanie: do rozmnożenia tych ryb najlepiej przygotować ok. 50-litrowe akwarium z piaszczystym podłożem i kępami roślin. Para ryb składa etapami po 10-30 jaj. Ogółem jest ich zwykle ponad 300. Po tarle dorosłe brzanki odławiamy. Narybek wylęga się po ok. 36 godzinach. Początkowo należy podawać mu żywe lub mrożone larwy solowca, a w przypadku ich braku suche pokarmy w postaci pyłowej.

Pokarm: dowolny żywy, mrożony lub suchy. Konieczny dodatek pokarmu roślinnego (js). 

Dla Autorów
Nasze wydawnictwa
TOP