Akwarium

Akwarium nr 3/2013 (153)

Akwarium dwumiesięcznik

Akwarium dwumiesięcznik – małe Akwarium

Szanowni Czytelnicy,

Z pewną nostalgią rozstaję się z Wami. To małe pismo jest moim oczkiem w głowie.

Ta tradycja, która za nim stoi, i pewna historycz­na ciągłość świadczą o niezmiennym dążeniu człowieka do samorealizacji, do rozwijania w sobie pasji i doskonalenia jej. Przyszedł jednak już ten „najwyższy czas”, w którym pałeczkę musi przejąć prawdziwy akwarysta z krwi i kości.

Od kolejnego numeru (lipcowego) nasz dwumiesięcznik poprowadzi dr Paweł Czap­czyk: z wykształcenia – doktor nauk huma­nistycznych, z zamiłowania – akwarysta i terrarysta. Myślę, że to najlepsze z możli­wych połączeń, zwłaszcza, że nasz nowy re­daktor naczelny ma za sobą również praktykę redakcyjną. Na pewno Czytelnicy zauważyli Jego wcześniejsze publikacje w naszych cza­sopismach i mogą potwierdzić, że zostały napisane ze znawstwem, poczuciem odpo­wiedzialności i wielką dbałością o szczegóły.

Obecne wydanie otwiera artykuł dra Hu­berta Zientka, znanego hodowcy i autora, o głowaczyku barwnym. Dalej mamy ob­szerne opracowanie Zbigniewa Strzeleckiegoo funkcjach płetw u ryb, i za nim, znakomity materiał naszego nowego, młodego Autora Mikołaja Szostka o pięknej zagrzebce Ra­chowa. Kolejny artykuł dra Pawła Czapczyka o pielęgnicy sajika wprowadza w tajniki ho­dowli tej niezwykłej ryby. Na koniec zwykle prezentowaliśmy materiał o roślinie. Tym razem jednak związane z roślinami zagadnie­nie techniczne – materiał Grzegorza Ścibora o nożyczkach do ich przycinania.

W czerwcu, po V Śląskim Weekendzie Akwarystycznym w pierwszej dekadzie czerwca, na Śląsku odbędą się Pasjonaty – nowa impreza w katowickim „Spodku” za­planowana na 22-23 czerwca dla hobbystów z różnych dziedzin, m. in. i akwarystyki.

Drodzy Czytelnicy, życzę Wam pięknych, akwarystycznych wakacji, odpoczynku od pracy i wytchnienia od nauki. Nie zapomi­najcie jednak o nas. Nasz mały, akwarystycz­ny dwumiesięcznik świetnie pasuje do kie­szeni czy torby plażowej.

Hania Stepnowska
p.o. Redaktora Naczelnego


SPIS TREŚCI

dr Hubert Zientek
Głowaczyk barwny (Tateurndina ocellicauda) – chów i rozmnażanie w akwarium

Zbigniew Strzelecki
Budowa i funkcje płetw u ryb

Mikołaj Szostek
Afrykańskie piękności

Paweł Czapczyk
Sajika, moja miłość, czyli chów i rozród pielęgnicy Cryptoheros sajica (Bussing, 1974)

Grzegorz Ścibior
Jak wybrać nożyczki wysokiej jakości

Chcę zamówić tą publikację w pliku PDF

Pokaż więcej

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Back to top button