Artykuły

Drzewołazy z rodzaju Ranitomeya – mali mieszkańcy amazońskich lasów

TERRARIUM – PŁAZY

Drzewołazy z rodzaju Ranitomeya – mali mieszkańcy amazońskich lasów

Fragment artykułu: Radomir Jaskuła, Karol Waszczuk, Adam Danielak, Janusz Faron: Drzewołazy z rodzaju Ranitomeya – mali mieszkańcy amazońskich lasów

Spośród wszystkich gatunków klasyfikowanych w rodzinie drzewołazowatych (Dendrobatidae) przedstawiciele rodzaju Ranitomeya zaliczani są do najmniejszych. Wielkość ciała tych płazów zawiera się w przedziale zaledwie od 15 do 24 mm.

Bogactwo gatunkowe i rozmieszczenie

Dotychczas odkryto i opisano szesnaście gatunków tych drzewołazów, z tego blisko 70% w ostatnich trzydziestu latach. Płazy z rodzaju Ranitomeya to gatunki tropikalne, ograniczone zasięgiem do północnej części Ameryki Południowej, gdzie spotyka się je przede wszystkim w nizinnych amazońskich lasach deszczowych. Większość dotychczas odkrytych gatunków występuje na obszarze północnego Peru, pojedyncze znane są z Brazylii, wschodniej Kolumbii, Ekwadoru lub Gujany Francuskiej (np. Ranitomeya amazonica, Ranitomeya defleri, Ranitomeya vanzolinii).

Spośród wszystkich znanych szesnastu gatunków kilka uznaje się za ginące i zagrożone wyginięciem, co wynika z faktu, że obszar występowania poszczególnych gatunków jest zwykle niewielki i często dodatkowo poddany silnym zmianom w środowisku (np. poprzez wycinanie lasów). Inne zagrożenie wynika z faktu, że płazy te, z powodu swojego atrakcyjnego wyglądu, są często odławiane z natury i nielegalnie eksportowane m.in. do Europy. Aktualnie trzy gatunki są umieszczone na Międzynarodowej Czerwonej Liście IUCN: Ranitomeya summersi – kategoria EN („zagrożone”), Ranitomeya benedicta – kategoria VU („narażone”), oraz Ranitomeya fantastica – kategoria NT („bliskie zagrożenia”).

Pokaż więcej

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Sprawdź również
Close
Back to top button