Subskrypcja naszych biuletynów zapewnia stały dostęp do informacji o naszych publikacjach, ale także o przedsięwzięciach naszych partnerów, spotkaniach środowiskowych, imprezach, targach. Nie są to newslettery natarczywe (wysyłamy je nie częściej niż raz na dwa tygodnie). Mają ograniczoną ilość reklam, ponieważ naszą główną ideą jest informowanie o zawartości czasopisma i planach wydawniczych. Zapraszamy do zapisywania się.

Subskrypcja Biuletynu mA: rejestracja

Dziękujemy.


Archiwum biuletynów Magazynu Akwarium


Biuletyn mA nr 1: Marzec 2017

Biuletyn mA nr 2: Kwiecień 2017

Biuletyn mA nr 3: Maj 2017

Biuletyn mA nr 4: Czerwiec 2017

Biuletyn mA nr 5: Lipiec 2017

Biuletyn mA nr 6: Sierpień 2017

Biuletyn mA nr 7: Wrzesień 2017

Biuletyn mA nr 8: Wrzesień-Październik 2017

Biuletyn mA nr 9: Październik 2017

Biuletyn mA nr 10: Listopad Grudzień 2017

Biuletyn mA nr 11: Grudzień 2017