Artykuły

Janusz Wierzbicki: Sitówka złocista (Hyperolius puncticulatus)

TERRARIUM – PŁAZY

Sitówka złocista (Hyperolius puncticulatus)

Fragment artykułu: Janusz Wierzbicki: Sitówka złocista (Hyperolius puncticulatus). Opublikowano drukiem w Magazynie Akwarium nr 2/2018 (168).

 

Sitówki, zwane inaczej żabami szuwarowymi (ang. reed frogs), to zbiorowe określenie dla części przedstawicieli rodziny Hyperoliidae, zaliczanej do płazów bezogonowych (Anura), której członkowie zamieszkują Afrykę subsaharyjską, Seszele oraz Madagaskar. Z wyglądu wiele z tych żab przypomina rzekotki, które jednak należą do osobnej rodziny Hylidae.

Do rodziny sitówkowatych (Hyperoliidae)
zaliczają się też inne, dosyć powszechnie spotykane w handlu rodzaje, takie jak: Kassina, Leptopelis, Afrixalus czy Heterixalus. Tematem artykułu jest jednak konkretny gatunek – Hyperolius puncticulatus, a przynajmniej zwierzęta, które pod tą nazwą występują w handlu. Strona IUCN, klasyfikująca – co warto zauważyć – Hyperolius puncticulatus jako gatunek „zagrożony” (E), sugeruje, że obecne w hodowlach osobniki tego gatunku to w istocie Hyperolius substriatus. Bez fachowego oznaczania przez herpetologa specjalizującego się w tej grupie płazów nie jest w zasadzie możliwe osądzenie, kto ma rację, porównywanie na podstawie zdjęć w Google Grafice jest bezcelowe, choćby ze względu na ogromną różnorodność ubarwienia występującą w obrębie poszczególnych gatunków rodzaju Hyperolius.

Pozwolę sobie pominąć szczegółowy opis wyglądu omawianego płaza,
ponieważ uważam, iż w dobie powszechnej dostępności dobrej jakości fotografii nie ma on praktycznego zastosowania. Sitówki są niewielkimi zwierzętami – samice osiągają rozmiary od 3,0 do 3,7 cm, a samce są nieco mniejsze i rzadko przekraczają 2 cm długości. Omawiana populacja, której przedstawicieli (bez konsultacji ze specjalistami) wraz z przyjaciółmi z płaziego hobby „ochrzciliśmy” po polsku sitówką złocistą, jest jednym z niewielu gatunków afrykańskich płazów, które okazały się dobrze adaptować i chętnie mnożyć w niewoli. Jedynym gatunkiem z tego samego rodzaju, który pod względem zdolności adaptacyjnych do życia w niewoli może dorównywać sitówce złocistej, jest nieco do niej podobny Hyperolius mitchelli, którego odróżnia od sitówki złocistej przede wszystkim obecność białych plamek na piętach.

Odporność na zmienne warunki środowiska, łatwość w rozrodzie oraz swobodne pokazywanie się w dzień (choć należy zaznaczyć, że – mimo wszystko – są to zwierzęta o aktywności nocnej) przemawiają dobitnie za tym, by płaza tego uznać za gatunek łatwy w chowie i hodowli, a zatem doskonale nadający się dla początkujących hobbystów.

Pokaż więcej

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button