Artykuły

Konrad Mączka: Makroelementy z perspektywy akwarystym, cz. 3

CHEMIA WODY

Chemia wody

Fragment artykułu: Konrad Mączka: Chemia wody

Poza makroelementami strukturalnymi (węgiel, tlen, wodór oraz azot), których rolę i znaczenie omawialiśmy w numerach 4 i 5/2016 Magazynu Akwarium, istotne z punktu widzenia akwarysty są także pozostałe makroelementy: fosfor, siarka, chlor, sód, potas, magnez i wapń.

Fosfor

Fosfor – najważniejszy spośród niestrukturalnych makroelementów – ze względu na wysoką reaktywność chemiczną występuje w przyrodzie praktycznie tylko w formie związanej. Są to zarówno związki nieorganiczne, minerały zwane fosforytami (np. apatyt), jak i organiczne, występujące w żywych organizmach (np. fosfolipidy). Związki fosforu w organizmach żywych odgrywają bardzo ważną rolę, mają kluczowe znaczenie dla życia na Ziemi. W kilku przypadkach fosfor w tej samej postaci funkcjonuje w organizmach zwierzęcych i roślinnych. Nośniki informacji genetycznej, czyli nici RNA i DNA, zbudowane są z nukleotydów, z których każdy zawiera w swojej strukturze jeden atom fosforu. Grupy fosforanowe są też integralnym elementem ATP, najważniejszego biochemicznego nośnika energii. Zwierzęta wykorzystują ATP m.in. do pracy mięśni, a rośliny do syntezy glukozy podczas fotosyntezy. U zwierząt fosfor (w postaci hydroksyapatytu) jest podstawowym składnikiem kości i zębów oraz, jak sama nazwa wskazuje, elementem fosfolipidów, z których zbudowane są błony biologiczne. Jednym z najciekawszych fosfolipidów jest lecytyna wspomagająca przemianę materii, pracę układu nerwowego i mózgu. Być może u ryb pełni rolę szczególną, gdyż właśnie one (zwłaszcza morskie) są wskazywane przez dietetyków jako doskonałe źródło lecytyny. U roślin związki fosforu uczestniczą w syntezie większości niezbędnych złożonych składników, takich jak cukry, białka czy tłuszcze, a także aktywują enzymy.

[Pełny tekst publikacji w wydaniu drukowanym lub pliku cyfrowym wydania]

Opublikowano drukiem w Magazynie Akwarium nr 4/2017 (164).
Pokaż więcej

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Sprawdź również
Close
Back to top button