Formularz kontaktowy

Administratorem danych osobowych jest Pet Publications Sp. z o.o. z siedzibą w Parysowie, ul. Kościuszki 22, 08-441 Parysów. Dane wpisane w formularzu kontaktowym będę przetwarzane w celu udzielania odpowiedzi na przesłane zapytanie zgodnie z polityką prywatności.


Kanały kontaktu

Zapraszamy do kontaktu z nami przez formularz kontaktowy zarówno w sprawach technicznych (reklama, prenumerata, wysyłka, reklamacje), jak i merytorycznych (współpraca autorska, współpraca merytoryczna reklamowa, zapytania o poradę).

Współpraca merytoryczna
Autorom, potencjalnym autorom, fotografom zalecamy bezpośredni kontakt z redaktorem naczelnym pisma drem Pawłem Czapczykiem:
tel. +48 605 590 733
e-mail pczapczyk@magazynakwarium.pl

Współpraca biznesowa
Za reklamę w czasopiśmie oraz w naszych mediach internetowych (strona WWW, facebook, newsletter, mailing) odpowiada Agnieszka Panasewicz:
tel. + 48 603 033 048
e-mail apanasewicz@magazynakwarium.pl 

Wydawnictwo/Obsługa prenumeraty (zamówienia, reklamacje wysyłek)
Anna Stepnowska:
tel. +48 22 208 70 80
e-mail redakcja@magazynakwarium.pl