Polityka prywatności Pet Publications Sp. z o.o.

Polityka prywatności i cookies

Zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników strony https://magazynakwarium.pl/

Wydawnictwo Pet Publications Sp. z o.o., wydawca dwumiesięcznika Magazyn Akwarium, właściciel internetowej strony https://magazynakwarium.pl/, szanuje i respektuje prawa Internautów, zwłaszcza prawa do ochrony prywatności. Polityka prywatności przedstawiona poniżej wyjaśnia stosowane przez nas zasady gromadzenia i przetwarzania danych osobowych. Zasady te są zgodne z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych zwanym w skrócie RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. nr 2016/679).

Zasady przetwarzania danych osobowych:

 • zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość,
 • ograniczenie celu,
 • minimalizacja danych,
 • prawidłowość,
 • ograniczenie przechowywania,
 • integralność i poufność.

Warunki zgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych:

 • osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub więcej celów,
 • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub też do podjęcia działań jej żądanie przed zawarciem umowy,
 • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
 • przetwarzanie jest niezbędne do ochrony interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej,
 • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora lub strony trzeciej, z wyłączeniem tych przypadków, w których interes osoby, której dane są przetwarzane ma charakter nadrzędny, zwłaszcza w przypadku osoby niepełnoletniej.

Jakie dane o Tobie zbieramy

Dane zbierane podczas procesu rejestracji

Korzystanie w pewnych funkcjonalności naszej strony wymaga rejestracji, podczas której zostaniesz poproszony o podanie danych osobowych w większym lub mniejszym zakresie. Zakup naszych publikacji wymaga podania danych takich jak: login i hasło, imię i nazwisko, adres, numer telefonu, e-mail. Rejestracja użytkownika strony lub subskrybenta newslettera wymaga podania loginu i hasła. Podczas tych procesów zostaniesz poproszony o wyrażenie zgody na przetwarzanie tych danych prze Pet Publications Sp. z o.o.

Dane zbierane automatycznie

Tego typu dane: adres IP, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki i systemu operacyjnego zapisywane są automatycznie podczas przeglądania naszej strony. Więcej – poniżej w odrębnej części polityki prywatności poświęconej plikom cookies.

Kto jest administratorem Twoich danych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Pet Publications Sp. z o.o. z siedzibą w Parysowie, ul. Kościuszki 22, 08-441 Parysów, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod nr 0000614363, NIP: 8262194475, REGON: 364259753

Z Administratorem możesz się skontaktować, pisząc na wskazany powyżej lub za pośrednictwem adresu e-mail redakcja@petpublications.pl

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzane są Twoje dane

Twoje dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:

 • sprzedaży publikacji drukowanych i cyfrowych,
 • prowadzenia działań marketingowych, w tym wysyłek newsletterów i maili,
 • obsługi utworzonego konta,
 • na potrzeby prowadzenia analiz i statystyk,
 • archiwizacji,
 • udzielania odpowiedzi na pisma i wnioski oraz reklamacje,
 • spełniania obowiązku prawnego.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest:

 • udzielona zgoda,
 • konieczność wykonania umowy lub podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy,
 • konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
 • konieczność osiągnięcia celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, np. takich jak udzielanie odpowiedzi na Twoje pisma i wnioski.

Kto jest odbiorcą Twoich danych i gdzie one są przekazywane

Twoje dane mogą być przekazane do państwa trzeciego (m.in. USA) w związku z:

 • prowadzonymi działaniami podejmowanymi na serwisach społecznościowych oraz wykorzystaniem wtyczek i innych narzędzi pochodzących z tych serwisów (m.in. Facebook, Twitter, Google+);
 • wykorzystaniem narzędzi analitycznych i służących do zanonimizowanego śledzenia zachowań użytkowników, w szczególności takich jak Google Search Console,
 • używaniem osobistego obrazka profilowego w usłudze Gravatar, zanonimizowany ciąg znaków stworzony na podstawie twojego adresu email (tak zwany hash) może zostać przesłany do usługi Gravatar w celu sprawdzenia czy jej używasz. Polityka prywatności usługi Gravatar jest dostępna tutaj: https://automattic.com/privacy/. Po zatwierdzeniu komentarza Twój obrazek profilowy jest widoczny publicznie w kontekście Twojego komentarza.

Twoje dane mogą być przekazywane:

 • firmom kurierskim i świadczącym usługi pocztowe, które dostarczają przesyłki do Ciebie,
 • firmom prowadzącym usługi księgowe dla Pet Publications Sp. z o.o.
 • firmom zajmującym się administrowaniem stroną internetową https://magazynakwarium.pl/ w celach naprawczych, konserwacyjnych i modernizacyjnych,
 • dostawcom usług internetowych, w szczególności hostingowych,
 • podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa,

Przekazanie danych odbywa się z poszanowaniem reguł prawa, w przypadku firm świadczących usługi outsourcingowe – na podstawie odrębnych umów o powierzeniu przetwarzania danych.

Przez jaki okres dane będą przetwarzane

Okres przetwarzania Twoich danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim dane są przetwarzane. Okres, przez jaki Twoje dane osobowe będą przechowywane, jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:

 • przepisy prawa,
 • okres niezbędny do utrzymania i obsługi utworzonego konta na stronie internetowej administratora danych,
 • okres, który jest niezbędny do ochrony interesów administratora danych,
 • okres niezbędny do świadczenia usług przez administratora i zapewnienia niezbędnej obsługi klienta,
 • okres, na jaki została udzielona zgoda.

Jakie masz prawa

Masz prawo do:

 • żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Twojej osoby,
 • sprostowania danych,
 • żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,
 • usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania,
 • wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Twoich danych osobowych,
 • przeniesienia Twoich danych osobowych
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych w dowolnym momencie
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Twoich danych osobowych przez Pet Publications Sp. z o.o.

Jakie są konsekwencje odmowy podania danych

Podanie danych jest dobrowolne lub może być warunkiem koniecznym do zawarcia umowy (np. utworzenia konta w serwisie) lub świadczenia usług. Bez ich podania umowa nie może zostać zawarta.

W jaki sposób zabezpieczamy Twoje dane osobowe

W komunikacji pomiędzy Twoim komputerem a naszym serwerem, gdy zbieramy Twoje dane osobowe, posługujemy się zaszyfrowanym protokołem SSL (Secure Socket Layer). Dodatkowo nasze bazy danych są zabezpieczone zaporą typu Site Lock chroniącą przed złośliwym oprogramowaniem malware oraz za pomocą modułów reCaptcha dołączonych do formularzy rejestracyjnych.

Wszelkie bazy danych służące wysyłce publikacji drukowanych lub dla celów sporządzenia księgowości wysyłane są w sposób zaszyfrowany z zachowaniem odpowiednich procedur.

Wykorzystywanie plików cookies

Strona internetowa Pet Publications Sp. z o.o. wykorzystuje pliki cookies, które służą identyfikacji Twojej przeglądarki podczas korzystania z naszej strony. Dzięki tym informacjom pozyskujemy wiedzę o tym, jak często odwiedzasz nasz serwis i które jego elementy najbardziej Cię interesują. Uzyskane dane wykorzystujemy dla poprawy funkcjonowania naszej strony oraz w celach statystycznych i reklamowych. Każde cookie składa się z czterech podstawowych części:

 • nazwa domeny lub subdomeny, która ustawiła cookie,
 • unikatowa nazwa cookie na ustawiającej je stronie,
 • termin ważności, niektóre pliki cookies wygasają po zamknięciu przeglądarki (tzw. cookie sesji), inne cookies zostaną automatycznie usunięte dopiero po osiągnięciu daty ważności, która została ustawiona (tzw. trwałe cookie),
 • wartość używana do „zapamiętania” poprzedniej wizyty.

W plikach cookies przechowujemy podstawowe informacje o użytkownikach (np. identyfikator) oraz informacje potrzebne do optymalizacji i poprawnego wyświetlania treści zawartych na stronach. Informacje te służą do:

 • rozpoznawania logujących się użytkowników zarejestrowanych,
 • rejestrowania preferencji użytkowników – przeglądanej zawartości i formatu przeglądania dzięki czemu użytkownik nie musi ustawiać preferencji podczas każdych odwiedzin strony,
 • rejestrowania podstron odwiedzanych przez użytkowników, co pozwala rejestrować dane pomocne dla modyfikowania funkcjonalności w nawigacji i treści strony.

Użytkownicy naszej strony mogą w dowolnej chwili zaprzestać dostarczania nam informacji zawartych w plikach cookies poprzez wykasowanie ich ze swoich urządzeń. W takim przypadku należy zmienić ustawienia swojej przeglądarki lub nie wyrazić zgody na ich wykorzystywanie, kiedy nasza aplikacja Cię o to zapyta.

Więcej informacji:

W przypadku, gdy użytkownik nie dokonana zmiany domyślnych ustawień przeglądarki internetowej w zakresie ustawień cookies, pliki te będą zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika. Wyłączenie lub zmiana domyślnych ustawień plików cookies może spowodować utratę pewnych funkcjonalności, utrudnić, a nawet uniemożliwić korzystanie z naszej strony. Zgodnie z wymogami Prawa Telekomunikacyjnego i RODO za potwierdzenie zgody na wykorzystanie plików cookies uznaje się skonfigurowanie przeglądarki pozwalające na instalację plików cookies na komputerze. Polecamy zapoznanie się z informacjami na temat zarządzania plikami cookies zawartymi na stronie http://wszystkoociasteczkach.pl/

Zmiany naszej polityki prywatności

Zastrzegamy sobie prawo zmiany przedstawionej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej treści na naszej stronie internetowej. Po naniesieniu poprawek polityka prywatności będzie oznaczona nową datą.

Parysów, 25 maja 2018r.

Back to top button