Artykuły

Praktyczne wskazówki do aklimatyzacji i kwarantanny ryb

Aklimatyzacja i kwarantanna ryb

Marta Mierzeńska: Praktyczne wskazówki do aklimatyzacji i kwarantanny ryb

Motywem do napisania tego artykułu jest chęć podzielenia się moimi doświadczeniami i spostrzeżeniami z aklimatyzacji i kwarantanny ryb. Bardzo często podstawowe zasady, którymi powinien kierować się akwarysta, są nadal pomijane. Efektem braku wiedzy są niestety choroby ryb i ich śnięcia.

Co to jest „mieszanie biologii”, czyli zasada stałych nurtów hodowlanych
Jednym z elementów prawidłowego chowu ryb powinno być unikanie łączenia obsad z różnych akwariów czy wpuszczania świeżo zakupionych zwierząt do zarybionych wcześniej zbiorników. Takie działania powodują, że niweczona jest równowaga pomiędzy czynnikami patogennymi a organizmem ryby. Trzeba pamiętać, że każdy organizm wytwarza odporność na konkretne grupy wirusów, szczepy bakterii czy inne mikroorganizmy. Opracowana w latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku i opisana przez prof. dra hab. Kazimierza Stegmana z Katedry Rybactwa SGGW w Warszawie zasada tzw. stałych nurtów hodowlanych opiera się na twierdzeniu, że obsady z tego samego zbiornika mają zawsze te same (lub podobne) czynniki chorobotwórcze, które dla ryb wyhodowanych w tych warunkach nie są szkodliwe, gdyż ich organizmy wytworzyły swoistą odporność na znane im patogeny. Ryby te, co najwyżej, mogą być ich nosicielami. Jednak te zabezpieczenia nie funkcjonują, jeśli ryby zostaną wpuszczone do zupełnie nowego akwarium i zmieszane z innymi. Ryby po takim połączeniu znajdą się w otoczeniu różnych szczepów mikroorganizmów, które walczą między sobą o dominację. Intensywnie namnażające się, konkurujące między sobą bakterie, wiciowce i inne mikroorganizmy, zaburzają homeostazę organizmu i prowadzą do zachorowań ryb. Sposób hodowli ryb według zasad stałych nurtów hodowlanych został zawarty również w innych opracowaniach naukowych oraz w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 września 2009 roku.

CAŁY ARTYKUŁ W PLIKU PDF LUB W NUMERZE MAGAZYNU AKWARIUM

MOŻE CIĘ RÓWNIEŻ ZAINTERESOWAĆ…

Pokaż więcej

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button