ArtykułyPorady

Pterophyllum – sprostowanie do artykułu Żaglowce – historia i teraźniejszość

PORADY - Listy do Redakcji

Szanowna Redakcjo!
Przeczytałem w numerze 169 mA artykuł Żaglowce – historia i teraźniejszość i chciałbym prosić o doprecyzowanie. Pan Andrzej wiele w nim miejsca poświęcił na właściwe nazewnictwo rodzaju Pterophyllum oraz wskazanie, iż „skalar” to jedynie jeden z gatunków tego rodzaju. Po czym na stronie 35 pierwsze zdanie pod zdjęciem – patrząc od lewej kolumny – brzmi: „Wspomniany kształt ciała, którym charakteryzują się wszystkie znane gatunki skalarów, nie jest zjawiskiem odosobnionym w przyrodzie”. Wynika z tego, iż skalar jest według autora rodzajem, bo jak inaczej interpretować powyższe zdanie?
Kamil Antosik

Szanowny Panie Kamilu,
O satysfakcjonującą odpowiedź na Pańskie pytanie zwróciliśmy się bezpośrednio do źródła, czyli do Autora rzeczonego artykułu.
Z pozdrowieniami

Paweł Czapczyk, redaktor naczelny

Rodzaj Pterophyllum, co starałem się wyartykułować w tekście, należy moim zdaniem w polskiej literaturze określać mianem „żaglowce”. Tezę tę potwierdza fakt, że w polskiej literaturze akwarystycznej okresu międzywojennego autorzy używali określenia „żaglowiec skalar”. Wspomniane nazewnictwo dotyczyło gatunku Pterophyllum scalare, gdyż we wspomnianym okresie znany był w naszym kraju jedynie ten gatunek. W tym też dopatruję się etymologii określenia „skalar”, stosowanego przez polskich akwarystów wobec wszystkich obecnie znanych gatunków żaglowców. Zamieszczone w opracowaniu zdanie: „Wspomniany kształt ciała, którym charakteryzują się wszystkie znane gatunki skalarów, nie jest zjawiskiem odosobnionym w przyrodzie” – stanowi ewidentny błąd, za który przepraszam. Należało napisać: „Wspomniany kształt ciała, którym charakteryzują się wszystkie znane gatunki żaglowców, nie jest zjawiskiem odosobnionym w przyrodzie”. Reasumując, cieszy mnie bardzo, że czytelnicy – zapoznając się z moim tekstem – są jednocześnie krytyczni, smuci, że nie zdołałem uniknąć w tekście błędu.

Andrzej Sieniawski

Pokaż więcej

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button