Regulamin sklepu

Regulamin sprzedaży publikacji w Sklepie Magazynu Akwarium

1. Dane sklepu. Sklep internetowy jest administrowany przez wydawnictwo Pet Publications Sp. z o.o., 08-441 Parysów, ul. Kościuszki 22, NIP: 826-21-94-475. Rachunek bankowy prowadzony jest przez PKO BP SA nr konta: 45 1020 4476 0000 8302 0348 4649, dla wpłat z kont zagranicznych PL45 1020 4476 0000 8302 0348 4649, SWIFT: BPKOPLPW.

2. Regulamin. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady sprzedaży w Sklepie. Złożenie zamówienia w Sklepie jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie internetowej Sklepu. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 21.04.2016.

3.  Produkty. Przedmiotem sprzedaży są publikacje drukowane i cyfrowe przedstawione w Sklepie w momencie składania zamówienia.

4. Adres internetowy Sklepu. Zamówienia są przyjmowane za pośrednictwem strony: https://www.magazynakwarium.pl. O przyjęciu zamówienia Klient jest informowany za pośrednictwem poczty elektronicznej.

5. Wysyłka. Zamówione publikacje dostarczane są Klientom Sklepu za pośrednictwem Poczty Polskiej w formie przesyłki ekonomicznej lub linku do pobrania pliku cyfrowego. Wydawca pokrywa koszty wysyłki. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany ww. zasady. Wysyłki cyfrowych wydań publikacji prowadzone są z adresu redakcja@magazynakwarium.pl na adres podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym.

6. Termin dostawy. Zamówienia realizowane są w ciągu 2-7 dni od momentu odnotowania wpłaty przez Wydawcę.

7. Reklamacje i zwroty. Klient ma prawo do zwrotu otrzymanych publikacji w stanie niezmienionym w terminie do 14 dni od ich otrzymania, zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. „O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności (…) „, Dz.U. Nr 22, poz. 271. Klient zobowiązany jest wówczas zwrócić na adres nadawcy nieużywaną publikację w opakowaniu, w którym dotarła do Klienta, zabezpieczając ją dodatkowo własnym opakowaniem. Reklamacje i zapytania należy zgłaszać pod adresem redakcja@magazynakwarium.pl lub telefonicznie pod numerem +48 22 208 70 80. Dopuszczalne jest również pozostawienie informacji tekstowej SMS na podany numer telefonu z zaleceniem zwrotnego kontaktu. Taki kontakt wydawca zobowiązuje się pojąć w trybie pilnym, nie później niż w przeciągu 2 dni roboczych.

8. Płatności. Przy wyborze płatności przelewem zwykłym, wysyłki zamówionych publikacji realizowane są po odnotowaniu płatności na koncie wydawcy. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem serwisu Przelewy24, którego właścicielem jest grupa DialCom24 Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. W przypadku płatności za pośrednictwem Serwisu Przelewy24 zamówienie jest realizowane po otrzymaniu potwierdzenia otrzymania wpłaty przez Serwis Przelewy24.

9. Ceny. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez klienta. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.

10. Dane osobowe Klienta. Dane osobowe, podawane przez Klienta w formularzu rejestracyjnym, są chronione zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych zwanym w skrócie RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. nr 2016/679). Zasady ochrony tych danych ujęte są w polityce prywatności i cookies przedstawionymi poniżej. Akceptacja niniejszego Regulaminu oznacza również akceptację naszej polityki prywatności. Prosimy o zapoznanie się z nią.


Polityka prywatności i cookies

Zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników strony https://magazynakwarium.pl/

Wydawnictwo Pet Publications Sp. z o.o., wydawca dwumiesięcznika Magazyn Akwarium, właściciel internetowej strony https://magazynakwarium.pl/, szanuje i respektuje prawa Internautów, zwłaszcza prawa do ochrony prywatności. Polityka prywatności przedstawiona poniżej wyjaśnia stosowane przez nas zasady gromadzenia i przetwarzania danych osobowych. Zasady te są zgodne z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych zwanym w skrócie RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. nr 2016/679).

Zasady przetwarzania danych osobowych:

 • zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość,
 • ograniczenie celu,
 • minimalizacja danych,
 • prawidłowość,
 • ograniczenie przechowywania,
 • integralność i poufność.

Warunki zgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych:

 • osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub więcej celów,
 • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub też do podjęcia działań jej żądanie przed zawarciem umowy,
 • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
 • przetwarzanie jest niezbędne do ochrony interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej,
 • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora lub strony trzeciej, z wyłączeniem tych przypadków, w których interes osoby, której dane są przetwarzane ma charakter nadrzędny, zwłaszcza w przypadku osoby niepełnoletniej.

Jakie dane o Tobie zbieramy

Dane zbierane podczas procesu rejestracji

Korzystanie w pewnych funkcjonalności naszej strony wymaga rejestracji, podczas której zostaniesz poproszony o podanie danych osobowych w większym lub mniejszym zakresie. Zakup naszych publikacji wymaga podania danych takich jak: login i hasło, imię i nazwisko, adres, numer telefonu, e-mail. Rejestracja użytkownika strony lub subskrybenta newslettera wymaga podania loginu i hasła. Podczas tych procesów zostaniesz poproszony o wyrażenie zgody na przetwarzanie tych danych prze Pet Publications Sp. z o.o.

Dane zbierane automatycznie

Tego typu dane: adres IP, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki i systemu operacyjnego zapisywane są automatycznie podczas przeglądania naszej strony. Więcej – poniżej w odrębnej części polityki prywatności poświęconej plikom cookies.

Kto jest administratorem Twoich danych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Pet Publications Sp. z o.o. z siedzibą w Parysowie, ul. Kościuszki 22, 08-441 Parysów, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod nr 0000614363, NIP: 8262194475, REGON: 364259753

Z Administratorem możesz się skontaktować, pisząc na wskazany powyżej lub za pośrednictwem adresu e-mail redakcja@petpublications.pl

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzane są Twoje dane

Twoje dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:

 • sprzedaży publikacji drukowanych i cyfrowych,
 • prowadzenia działań marketingowych, w tym wysyłek newsletterów i maili,
 • obsługi utworzonego konta,
 • na potrzeby prowadzenia analiz i statystyk,
 • archiwizacji,
 • udzielania odpowiedzi na pisma i wnioski oraz reklamacje,
 • spełniania obowiązku prawnego.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest:

 • udzielona zgoda,
 • konieczność wykonania umowy lub podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy,
 • konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
 • konieczność osiągnięcia celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, np. takich jak udzielanie odpowiedzi na Twoje pisma i wnioski.

Kto jest odbiorcą Twoich danych i gdzie one są przekazywane

Twoje dane mogą być przekazane do państwa trzeciego (m.in. USA) w związku z:

 • prowadzonymi działaniami podejmowanymi na serwisach społecznościowych oraz wykorzystaniem wtyczek i innych narzędzi pochodzących z tych serwisów (m.in. Facebook, Twitter, Google+);
 • wykorzystaniem narzędzi analitycznych i służących do zanonimizowanego śledzenia zachowań użytkowników, w szczególności takich jak Google Search Console,
 • używaniem osobistego obrazka profilowego w usłudze Gravatar, zanonimizowany ciąg znaków stworzony na podstawie twojego adresu email (tak zwany hash) może zostać przesłany do usługi Gravatar w celu sprawdzenia czy jej używasz. Polityka prywatności usługi Gravatar jest dostępna tutaj: https://automattic.com/privacy/. Po zatwierdzeniu komentarza Twój obrazek profilowy jest widoczny publicznie w kontekście Twojego komentarza.

Twoje dane mogą być przekazywane:

 • firmom kurierskim i świadczącym usługi pocztowe, które dostarczają przesyłki do Ciebie,
 • firmom prowadzącym usługi księgowe dla Pet Publications Sp. z o.o.
 • firmom zajmującym się administrowaniem stroną internetową https://magazynakwarium.pl/ w celach naprawczych, konserwacyjnych i modernizacyjnych,
 • dostawcom usług internetowych, w szczególności hostingowych,
 • podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa,

Przekazanie danych odbywa się z poszanowaniem reguł prawa, w przypadku firm świadczących usługi outsourcingowe – na podstawie odrębnych umów o powierzeniu przetwarzania danych.

Przez jaki okres dane będą przetwarzane

Okres przetwarzania Twoich danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim dane są przetwarzane. Okres, przez jaki Twoje dane osobowe będą przechowywane, jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:

 • przepisy prawa,
 • okres niezbędny do utrzymania i obsługi utworzonego konta na stronie internetowej administratora danych,
 • okres, który jest niezbędny do ochrony interesów administratora danych,
 • okres niezbędny do świadczenia usług przez administratora i zapewnienia niezbędnej obsługi klienta,
 • okres, na jaki została udzielona zgoda.

Jakie masz prawa

Masz prawo do:

 • żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Twojej osoby,
 • sprostowania danych,
 • żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,
 • usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania,
 • wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Twoich danych osobowych,
 • przeniesienia Twoich danych osobowych
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych w dowolnym momencie
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Twoich danych osobowych przez Pet Publications Sp. z o.o.

Jakie są konsekwencje odmowy podania danych

Podanie danych jest dobrowolne lub może być warunkiem koniecznym do zawarcia umowy (np. utworzenia konta w serwisie) lub świadczenia usług. Bez ich podania umowa nie może zostać zawarta.

W jaki sposób zabezpieczamy Twoje dane osobowe

W komunikacji pomiędzy Twoim komputerem a naszym serwerem, gdy zbieramy Twoje dane osobowe, posługujemy się zaszyfrowanym protokołem SSL (Secure Socket Layer). Dodatkowo nasze bazy danych są zabezpieczone zaporą typu Site Lock chroniącą przed złośliwym oprogramowaniem malware oraz za pomocą modułów reCaptcha dołączonych do formularzy rejestracyjnych.

Wszelkie bazy danych służące wysyłce publikacji drukowanych lub dla celów sporządzenia księgowości wysyłane są w sposób zaszyfrowany z zachowaniem odpowiednich procedur.

Wykorzystywanie plików cookies

Strona internetowa Pet Publications Sp. z o.o. wykorzystuje pliki cookies, które służą identyfikacji Twojej przeglądarki podczas korzystania z naszej strony. Dzięki tym informacjom pozyskujemy wiedzę o tym, jak często odwiedzasz nasz serwis i które jego elementy najbardziej Cię interesują. Uzyskane dane wykorzystujemy dla poprawy funkcjonowania naszej strony oraz w celach statystycznych i reklamowych. Każde cookie składa się z czterech podstawowych części:

 • nazwa domeny lub subdomeny, która ustawiła cookie,
 • unikatowa nazwa cookie na ustawiającej je stronie,
 • termin ważności, niektóre pliki cookies wygasają po zamknięciu przeglądarki (tzw. cookie sesji), inne cookies zostaną automatycznie usunięte dopiero po osiągnięciu daty ważności, która została ustawiona (tzw. trwałe cookie),
 • wartość używana do „zapamiętania” poprzedniej wizyty.

W plikach cookies przechowujemy podstawowe informacje o użytkownikach (np. identyfikator) oraz informacje potrzebne do optymalizacji i poprawnego wyświetlania treści zawartych na stronach. Informacje te służą do:

 • rozpoznawania logujących się użytkowników zarejestrowanych,
 • rejestrowania preferencji użytkowników – przeglądanej zawartości i formatu przeglądania dzięki czemu użytkownik nie musi ustawiać preferencji podczas każdych odwiedzin strony,
 • rejestrowania podstron odwiedzanych przez użytkowników, co pozwala rejestrować dane pomocne dla modyfikowania funkcjonalności w nawigacji i treści strony.

Użytkownicy naszej strony mogą w dowolnej chwili zaprzestać dostarczania nam informacji zawartych w plikach cookies poprzez wykasowanie ich ze swoich urządzeń. W takim przypadku należy zmienić ustawienia swojej przeglądarki lub nie wyrazić zgody na ich wykorzystywanie, kiedy nasza aplikacja Cię o to zapyta.

Więcej informacji:

W przypadku, gdy użytkownik nie dokonana zmiany domyślnych ustawień przeglądarki internetowej w zakresie ustawień cookies, pliki te będą zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika. Wyłączenie lub zmiana domyślnych ustawień plików cookies może spowodować utratę pewnych funkcjonalności, utrudnić, a nawet uniemożliwić korzystanie z naszej strony. Zgodnie z wymogami Prawa Telekomunikacyjnego i RODO za potwierdzenie zgody na wykorzystanie plików cookies uznaje się skonfigurowanie przeglądarki pozwalające na instalację plików cookies na komputerze. Polecamy zapoznanie się z informacjami na temat zarządzania plikami cookies zawartymi na stronie http://wszystkoociasteczkach.pl/

Zmiany naszej polityki prywatności

Zastrzegamy sobie prawo zmiany przedstawionej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej treści na naszej stronie internetowej. Po naniesieniu poprawek polityka prywatności będzie oznaczona nową datą.

Parysów, 25.05.2018 r.

Back to top button