Stopka redakcyjna


Magazyn Akwarium wydawany jest przez firmę Pet Publications Sp. z o.o. wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000614363, z siedzibą: 08-441 Parysów, ul. Kościuszki 22, NIP: 826-219-44-75, REGON: 364259753

Adres Redakcji
08-441 Parysów
ul. Kościuszki 22
Tel. +48 22 208 70 80
Redaktor Naczelny
dr Paweł Czapczyk
Adiustacja i korekta
Agnieszka Czapczyk
 Specjalista ds. reklamy i marketingu
Agnieszka Panasewicz
 Stali współpracownicy redakcyjni

H. Bleher, W. Górecki, K. Haja, K. Hazy, T. Jabłoński, R. Jaskuła, K. Kazuń, K. Kelman, J. Klonowicz, A. Konings, A. Kociołkowski, B. Koczyk, P. Korzec, T. Krzysztoń, P. Leśniak, Ch. Lukhaup, L. Łątka, R. Maciaszek, K. Mączka, A. Nowicki, M. Prusińska, M. Schauer, W. Sierakowski, W. Sosnowski, P. Stolc, B. Strzała, P. Szewczak, M. Szuchnik, M. Tarczyńska, K. Tomaszewski, M. Widur, M. Wnuk, H. Zientek.

Rada redakcyjna

dr inż. Wojciech Górecki, Towarzystwo Naukowe Branży Zoologicznej Animalian (żywienie ryb, preparaty akwarystyczne); Kamil Hazy (akwarystyka biotopowa), Tomasz Jabłoński (biologia, fizjologia i aklimatyzacja ryb); dr inż. Krzysztof Kazuń, Zakład Patologii i Immunologii Ryb Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Żabieńcu k. Warszawy, Towarzystwo Naukowe Branży Zoologicznej Animalian (diagnostyka i choroby ryb); Lechosław Łątka (biotop jeziora Tanganika, filtracja w akwarium); Rafał Maciaszek, Towarzystwo Branży Zoologicznej Animalian, SGGW (krewetki); dr Maja Prusińska, Zakład Ichtiologii Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie (behawioryzm i rozwój ryb, rozmnażanie i odchów larw, pokarmy); Wojciech Sierakowski (biotop jeziora Malawi); Witold Sosnowski (akwarystyka morska); Małgorzata Tarczyńska (akwarystyka roślinna); Marek Widur (Polski Klub Miłośników Dyskowców, paletki); dr inż. Hubert Zientek (rozmnażanie ryb, żyworódki).

Projekt graficzny i łamanie

Studio Grafpa
Zapisz

Zapisz