Artykuły

Zakładamy oczko wodne dla płazów

Oczko wodne

Piotr Kazimirski: Zakładamy oczko wodne dla płazów

Już niewielki zbiornik może znacznie poprawić sytuację płazów w najbliższej okolicy, stanowiąc dla nich cenne siedlisko, w którym będą się rozmnażać, polować lub zimować.

Dlaczego warto zakładać zbiorniki wodne dla płazów?

Płazy jako zwierzęta amfibiotyczne (warunkiem ich przetrwania jest obecność siedlisk lądowych oraz wodnych) są szczególnie narażone na przekształcenia środowiska oraz jego fragmentację. Powoduje to, że są najbardziej zagrożoną na świecie grupą kręgowców.

Wiosna to newralgiczny moment dla polskich płazów, które często pokonują kilka kilometrów, by dotrzeć do zbiorników rozrodczych i dać szansę przyszłym pokoleniom.

Polskie płazy (obecnie stwierdzono 19 gatunków, jednak na terenie kraju odnotowano jeszcze dwa gatunki o obecnie niepewnym statusie taksonomicznym – Pelophylax kurtmulleri i Bufotes variabilis) po przebudzeniu, czyli po pierwszych roztopach lub – w zależności od gatunku – nieco później (wszakże główne miesiące nasilonych migracji to marzec i kwiecień), kierują się do zbiorników wodnych (stawów, oczek wodnych, starorzeczy itd.) w celu złożenia jaj. Niektóre płazy pozostają w zbiornikach dłużej, na przykład: traszka grzebieniasta (Triturus cristatus), kumak nizinny (Bombina bombina) czy płazy bezogonowe z kompleksu żab zielonych (Pelophylax esculentus complex). Inne natomiast, jak choćby żaby brunatne (Rana temporaria, Rana arvalis) i ropucha szara (Bufo bufo), niemalże od razu po godach rozpraszają się, zasiedlając okoliczne siedliska lądowe. Jesienią z kolei (głównie we wrześniu i październiku) odbywają się wędrówki na zimowiska, które u większości gatunków są siedliskami lądowymi (sterty kamieni, liści, wykroty itp.). Rozpoczęcie/zakończenie migracji może odbiegać od przyjętych norm ze względu na obfitość opadów lub/i temperaturę powietrza.

CAŁY ARTYKUŁ W PLIKU PDF LUB W NUMERZE MAGAZYNU AKWARIUM

Pokaż więcej

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Sprawdź również
Close
Back to top button