Zasady

Zasady współpracy z autorami

ZASADY ORGANIZACYJNE

Zasady współpracy z autorami

Autorami Magazynu Akwarium są zarówno redaktorzy związani z akwarystyką naukowo czy zawodowo, jak również amatorzy, często Czytelnicy posiadający bogate doświadczenie w akwarystyce i umiejętność redagowania tekstów.

Ogólne zasady współpracy z autorami

  1. Stała współpraca odpłatna. Autor podpisuje umowę o przeniesieniu autorskich praw majątkowych na firmę Pet Publications Sp. z o.o. za wynagrodzeniem. Po opublikowaniu każdego przyjętego do publikacji utworu otrzymuje dwa egzemplarze autorskie czasopisma i wystawia rachunek wg ustalonych z wydawcą zasad. Za autora współpracującego z dwumiesięcznikiem Magazyn Akwarium na stałe uznaje się twórcę tekstów i/lub fotografii dostarczającego materiał do publikacji nie rzadziej niż raz na pół roku.
  2. Współpraca nieodpłatna. Autor podpisuje umowę o przeniesieniu autorskich praw majątkowych na firmę Pet Publications Sp. z o.o. bez wynagrodzenia. Otrzymuje roczną prenumeratę periodyku Magazyn Akwarium oraz 2 egzemplarze autorskie każdego numeru z własną publikacją.
  3. Współpraca reklamowa. Autor przekazuje autorskie prawa majątkowe do swojego utworu firmie Pet Publications Sp. z o.o. w zamian za publikację reklamy własnej lub reklamy firmy zewnętrznej. Od wydawcy otrzymuje 2 egzemplarze autorskie publikacji z własnym materiałem.

Zasady opracowywania materiałów przesyłanych do Redakcji

Tekst: plik w formacie Word, czcionka Times New Roman 12 pkt., interlinia 1,5, bez formatowania; dopuszczalne są pogrubienia, zalecane użycie kursywy w nazwach łacińskich (zgodnie z obowiązującym kanonem).

Fotografie: rozdzielczość minimum 300 dpi, wyraźne kontury i wysoka ostrość, odpowiednie nasycenie barw, brak odblasków i innych elementów pogarszających jakość zdjęcia, poprawność w wykonaniu ujęć, zgodnie z zasadami sztuki fotografii.

Kontakt

W celu skonsultowania możliwości publikacji artykułu zalecamy bezpośredni kontakt z redaktorem naczelnym pisma drem Pawłem Czapczykiem:
tel. +48 605 590 733
e-mail pczapczyk@magazynakwarium.pl

Zapraszamy do współpracy!

Tagi
Pokaż więcej

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Close