Zasady

Zasady współpracy z autorami

Autorami Magazynu Akwarium są zarówno redaktorzy związani z akwarystyką naukowo czy zawodowo, jak również amatorzy, często Czytelnicy posiadający bogate doświadczenie w akwarystyce i umiejętność redagowania tekstów.

Ogólne zasady współpracy z autorami

  1. Stała współpraca odpłatna. Autor podpisuje umowę o przeniesieniu autorskich praw majątkowych na firmę Pet Publications Sp. z o.o. za wynagrodzeniem. Po opublikowaniu każdego przyjętego do publikacji utworu otrzymuje dwa egzemplarze autorskie czasopisma i wystawia rachunek wg ustalonych z wydawcą zasad. Za autora współpracującego z dwumiesięcznikiem Magazyn Akwarium na stałe uznaje się twórcę tekstów i/lub fotografii dostarczającego materiał do publikacji nie rzadziej niż raz na pół roku.
  2. Współpraca nieodpłatna. Autor podpisuje umowę o przeniesieniu autorskich praw majątkowych na firmę Pet Publications Sp. z o.o. bez wynagrodzenia. Otrzymuje roczną prenumeratę periodyku Magazyn Akwarium oraz 2 egzemplarze autorskie każdego numeru z własną publikacją.
  3. Współpraca reklamowa. Autor przekazuje autorskie prawa majątkowe do swojego utworu firmie Pet Publications Sp. z o.o. w zamian za publikację reklamy własnej lub reklamy firmy zewnętrznej. Od wydawcy otrzymuje 2 egzemplarze autorskie publikacji z własnym materiałem.

Zasady opracowywania materiałów przesyłanych do Redakcji

Tekst: plik w formacie Word, czcionka Times New Roman 12 pkt., interlinia 1,5, bez formatowania; dopuszczalne są pogrubienia, zalecane użycie kursywy w nazwach łacińskich (zgodnie z obowiązującym kanonem).

Fotografie: rozdzielczość minimum 300 dpi, wyraźne kontury i wysoka ostrość, odpowiednie nasycenie barw, brak odblasków i innych elementów pogarszających jakość zdjęcia, poprawność w wykonaniu ujęć, zgodnie z zasadami sztuki fotografii.

Materiał przesyłany jest do Redakcji na serwer ftp wydawcy lub za pośrednictwem skrzynki mailowej redakcja@magazynakwarium.pl

Bardzo zachęcamy do współpracy. Szukamy zwłaszcza doświadczonych akwarystów, którzy potrafią opisywać własne akwarystyczne doświadczenia. Najłatwiej jest przedstawić swoją propozycję publikacji, korzystając z funkcji blogowych. Zamieszczane tam materiały przesyłane są do oceny do redaktora naczelnego pisma i, po indywidualnych uzgodnieniach, kwalifikowane do publikacji drukiem lub na blogu internetowej strony Magazynu Akwarium.

 

Zapraszamy do współpracy!

Tagi
Pokaż więcej

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Close