CITES w akwarystyce

2,94 

Artykuł w pliku PDF o objętości 19s. A4. Plik jest wysyłany po zatwierdzeniu wpłaty.

Fragment artykułu: Marta Pawlak: CITES w akwarystyce. Cz. 1 i 2. Opublikowano drukiem w Magazynie Akwarium nr 9/2015 (152) i 10/2015 (153).

12 grudnia 1989 roku Polska ratyfikowała sporządzoną 3 marca 1973 roku w Waszyngtonie Konwencję o Międzynarodowym Handlu Dzikimi Zwierzętami i Roślinami Gatunków Zagrożonych Wyginięciem, zwaną także Konwencją Waszyngtońską lub CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora). Z kolei, wstępując do Unii Europejskiej 1 maja 2004 roku, Polska automatycznie przyjęła unijne prawodawstwo, w tym Rozporządzenie Rady (WE) Nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 roku w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi oraz akty wykonawcze i powiązane z tym rozporządzeniem. Dodatkowo mamy jeszcze własne prawo krajowe, tj. ustawę z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody. Mnogość przepisów może przyprawić o zawrót głowy. Zacznijmy więc po kolei.
CITES
Konwencja ta została sporządzona by chronić naszą przyrodę zarówno dla nas, jak i dla przyszłych pokoleń. Ochrona ta polegać ma na kontroli i ograniczeniu międzynarodowego handlu zagrożonymi zwierzętami i roślinami, w tym także ich częściami i produktami pochodnymi. Oznacza to, że import oraz eksport (reeksport) gatunków objętych Konwencją możliwe są jedynie po uzyskaniu odpowiednich zezwoleń lub świadectw. Wykaz tych gatunków zamieszczono w trzech załącznikach. Załącznik I obejmuje wszystkie gatunki zagrożone wyginięciem, które są lub mogą być przedmiotem handlu poddanego szczególnie ścisłej reglamentacji i dozwolonego jedynie w wyjątkowych okolicznościach. Załącznik II obejmuje wszystkie gatunki, które wprawdzie niekoniecznie już teraz są zagrożone wyginięciem, jednakże mogą stać się takimi, jeżeli handel okazami tych gatunków nie zostanie poddany ścisłej reglamentacji oraz niektóre gatunki, które powinny być przedmiotem reglamentacji w celu poddania skutecznej kontroli handlu. Załącznik III obejmuje wszystkie gatunki, co do których jedna ze stron uzna swoją właściwość do objęcia ich reglamentacją mającą na celu zapobieżenie lub ograniczenie eksploatacji tych gatunków i wymagającą współpracy innych stron w zakresie kontroli handlu. Obecnie CITES podpisało i ratyfikowało 180 państw i Unia Europejska (od 8 lipca br.).

Nota prawna © 2018 Pet Publications Sp. z o.o.
Zawartość udostępnianego pliku PDF jest wartością intelektualną chronioną prawem autorskim. Reprodukcja całości lub części zawartości pliku jest zabroniona bez pisemnej zgody firmy Pet Publications Sp. z o.o. Odbiorca publikacji ma prawo kopiować ją wyłącznie na urządzeniach, których jest właścicielem i na własny użytek.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „CITES w akwarystyce”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button