ArtykułyWydarzenia

Mistrzostwa Europy Hodowców Gupika – Płock 2022

Wydarzenia akwarystyczne

Tekst Mariusz Sobierajski

Fotografie Elżbieta Cywińska, Magdalena Kowalkowska

Mistrzostwa Europy Hodowców Gupika – Płock 2022

Gupik pawie oczko (Poecilia reticulata) to rybka znana chyba wszystkim akwarystom na całym świecie. Przez jednych niedoceniana, przez innych nieomalże wielbiona.

To właśnie ci drudzy, czyli hodowcy i pasjonaci gupika postanowili się spotkać na początku września w Płockim Ogrodzie Zoologicznym na zorganizowanym w ramach Mistrzostw Europy Hodowców Gupika konkursie, którego organizatorem był KPR – Klub Poecilia Reticulata.

Konkursy takie odbywają się w wielu krajach Europy prawie każdego roku, lecz konkurs w Płocku jest mi bliski z tego podstawowego względu, że – będąc członkiem Klubu Poecilia Reticulata – przyjąłem na siebie jednocześnie funkcję organizatora i uczestnika pokazu. Postaram się zatem czytelnikom Magazynu Akwarium przybliżyć nieco ,,tajniki” takiej imprezy.

Mistrzostwa

Europejskie Mistrzostwa Hodowców Gupika, jak już wspomniałem, to impreza cykliczna, odbywająca się co roku (po prawdzie to prawie co roku, gdyż w sezonie 2020 i 2021, z powodu sytuacji epidemiologicznej, żadne stacjonarne konkursy w ramach Mistrzostw Gupika nie mogły się niestety odbyć).

Na cały cykl mistrzostw składa się szereg pojedynczych konkursów odbywających się w różnych krajach Europy – w kategorii par oraz trójek. Klasyfikacja punktowa takich konkursów prowadzona jest osobno. Zestaw konkursowy par składa się z dorosłego samca i samicy tego samego standardu, barwy podstawowej i nałożonej/wzoru. Zestaw trójek składa się z trzech dorosłych samców i jednej samicy tego samego standardu, barwy podstawowej i nałożonej/wzoru.

Konkurs w Płocku należał właśnie do zawodów rangi mistrzowskiej, a klasyfikowany był w kategorii par. Pokaz taki musi mieć przyznany wcześniej status konkursu EC (European Championship). Status ten przyznaje organizacja zrzeszająca kluby hodowców gupika z całej Europy, a także ze świata, czyli IKGH  (International Congress for Guppy High-Breeding).

Zasady organizacji takiej imprezy, czyli prawa i obowiązki organizatora oraz uczestników określają przepisy zawarte w IHS, czyli International High-Breeding Standard, który można pobrać ze strony internetowej tej organizacji: http://www.ikgh.org Są tam również szczegółowo opisane wszystkie standardy wystawowe gupika. Może właśnie od standardów zacznijmy.

Standardy

Standardem gupika nazywamy podstawową jednostkę klasyfikacji hodowlanej i wystawowej gatunku Poecilia reticulata. Wyróżniamy takie standardy jak: wachlarz, triangel, welon, proporczyk, half moon – są one zaliczane do grupy gupików długopłetwych. Następnie: dwumiecz, miecz górny, miecz dolny, lira – te standardy zaliczamy do grupy gupików mieczowych. I wreszcie: łopatka, płomyk, rakietka, igiełka – te cztery zaliczane są do grupy gupików krótkopłetwych. Grafika zamieszczona poniżej świetnie to opisuje. Ze względu na przynależność do standardu gupiki podczas konkursu są klasyfikowane przez sędziów, a następnie po ich ocenie – wynik, jaki uzyskały, zaliczany jest do odpowiedniej kategorii, zajmując w niej przynależną pozycję. W tym miejscu wypada opisać przebieg  takiego konkursu.

gupik standardy

Przygotowania

Opis swój oprę na przykładzie pokazu przeprowadzonego w dniach od 1 do 4 września 2022 roku w Płocku. Na początku wypada zacząć od  formalności. Już  pod koniec roku 2021 Klub Poecilia Reticulata musiał złożyć  do IKGH propozycję zawierającą chęć organizacji i termin oraz kategorię (pary, trójki) konkursu w ramach Mistrzostw Europy Gupika na sezon 2022. Bez decyzji przyznania klubowi takiego statusu konkursu klub nie ma prawa organizacji takiej rangi pokazu (może jedynie zorganizować konkurs zwykły, który pozostaje zupełnie inną imprezą). Po otrzymaniu statusu konkursu EC mogliśmy, jako klub, rozpocząć przygotowania. Była to długa droga, którą przebył prezydent KPR Krzysztof Kelman. Zorganizował w tym czasie wsparcie sponsorów, obsługę cateringową oraz zakwaterowanie w hotelu dla gości, przygotował również miejsce i zaplecze techniczne konkursu. Pełniąc jednocześnie rolę menagera, cały czas nadzorował przebieg wydarzenia, a także wszelkie prace związane z jego zakończeniem.

Na około dwa miesiące przed planowanym terminem konkursu organizator musi wysłać do IKGH kartę warunków konkursowych, w której umieszcza informacje dotyczące planowanego pokazu. Są to między innymi termin przyjęć ryb, adres i sposób dostawy, termin oceny przez sędziów, termin ogłoszenia nieoficjalnych wyników czy wstępu dla odwiedzających. Opisane są również warunki przygotowane dla zestawów konkursowych, takie jak wielkość zbiorników, parametry wody, rodzaj oświetlenia. Wystawca może dzięki  temu przygotować swoje ryby do parametrów, w jakich będą one przebywać podczas pokazu. W tym czasie wystawca, który ma chęć pokazania swoich ryb na takiej imprezie ma obowiązek zgłoszenia liczby deklarowanych zestawów konkursowych, które to chce wystawić. Zgłoszenie  takie musi być przekazane organizatorowi konkursu  w terminie nie późniejszym niż dwa tygodnie przed datą rozpoczęcia wydarzenia. Warunki konkursu, jakie opublikowane były w tym roku przez KPR:

Przebieg konkursu

Sam przebieg konkursu to najciekawsza część dla zainteresowanych tematem, a także najbardziej pracochłonna dla organizatora.

Około dwa tygodnie przed terminem imprezy rozpoczęło się ustawianie regałów na zbiorniki dla ryb konkursowych, budowanie całej instalacji napowietrzającej i oświetleniowej, mycie i ustawianie zbiorników i nalewanie do nich wody. Prace te muszą być zakończone na kilka dni przed terminem przyjęć zestawów (par) na konkurs. W tym czasie prowadzone były również inne prace przygotowawcze do pokazu.

1 września w czwartek, od godziny 10:00 rozpoczęło się przyjmowanie ryb. Sprowadzało się to do odebrania zestawu zgłoszonego i dostarczonego. Przypomnę, że w przypadku kategorii konkursu ,,pary” zestawem przyjmowanym był samiec i samica. Zestaw taki był katalogowany na liście przyjęć, następnie ze szczególną starannością umieszczany w losowo wybranym przez przyjmującego (i przypisanego od tego momentu do tego zestawu) zbiorniku. Ogółem przygotowano dwieście dziesięć zbiorników dla ryb konkursowych. Przyjętych zostało 157 zestawów od 58 wystawców, w tym od jednego wystawcy niezrzeszonego w żadnym klubie.

Przyjmowanie zestawów konkursowych zakończyło się o godzinie 18:00. Każdy przyjęty zestaw posiadał kod, który został mu nadawany na podstawie jego cech zewnętrznych: kształtu płetw, barwy podstawowej, barwy nałożonej/wzoru. Kod taki można odczytać z karty kodów.

2 września w piątek o godzinie 10:00 rozpoczęło się sędziowanie. Grono sędziowskie zawsze składa się z pięciu osób posiadających odpowiednie przeszkolenie i aktualne uprawnienia sędziowskie. W Płocku sędziami byli: Benjamin Victor Balogh z Węgier, Herman Ernst Magoschitz z Austrii, Grzegorz Prusinowski z Polski, Marian Stieranka ze Słowacji oraz Bill Galbally z Wielkiej Brytanii. Jak widać skład sędziowski był międzynarodowy. Nadzór nad przebiegiem konkursu, zgodnie z przepisami IHS, prowadził pełniący funkcję obserwatora międzynarodowego Denis Barbe z Francji.

Ocenę ryb konkursowych sędziowie przeprowadzają indywidualnie dla każdego zestawu za pomocą specjalistycznego programu. Sędziowie oceniają kształt korpusu, płetwy ogonowej i grzbietowej oraz ich wymiary w stosunku do wzorca danego standardu opisanego w IHS. Oceniane jest też dopasowanie do siebie osobników z zestawu, a także ich żywotność. Każda nota jest zapisana przez program, więc zestaw otrzymuje pięć not.

Następnie najniższa i najwyższa nota są pomijane, a z trzech pozostałych obliczana jest średnia, która staje się oceną końcową danego zestawu ryb. Pomijanie skrajnych not jest prowadzone w celu jak najwyższej wiarygodności oceny każdego zestawu.

W Płocku ocenianie zestawów skończyło się w momencie zapisania przez program wszystkich not dla wszystkich zestawów konkursowych. Następnie wyniki zostały skatalogowane i przedstawiane w formie tabel. Skutkiem czego wystawcy zajęli stosowne miejsca względem punktów, jakie zgromadziły przedłożone przez nich zestawy konkursowe. Wyniki konkursu ogłosił publicznie przed zgromadzonymi gośćmi prezydent Klubu Poecilia Reticulata oraz  Menager Konkursu w jednej osobie – Krzysztof Kelman.

Wyniki

Zwycięzcą całego konkursu został Manfred Ammann z Austrii, zdobywając swoim zestawem triangla 95,67 pkt. Drugie miejsce zajął natomiast Henrik Schneider z Niemiec, zdobywając swoim zestawem miecza górnego 93,33 pkt. Z kolei trzecie miejsce zajął Frederic Henault z Francji, zdobywając swoim zestawem triangla 92,67pkt.

Zwycięzcami grup byli: Manfred Ammann z Austrii (grupa wielkopłetwe), Henrik Schneider z Niemiec (grupa mieczowe) oraz ex aequo Torsten Rickert z Niemiec i Kristian Barna z Węgier, którzy wspólnie zostali zwycięzcami grupy krótkopłetwe.  

Zwycięzcami standardów zostali: Zbigniew Nycz z Polski – standardy wachlarz oraz dwumiecz, Manfred Ammann z Niemiec – standard triangiel, Benjamin Victor Balogh z Węgier – standardy welon oraz proporczyk, Krzysztof Kelman z Polski – standard halfmoon, Henrik Schneider – standard miecz górny, Robert Ostaszewski z Polski – standard miecz dolny, Paweł Przybylski z Polski – standard łopatka, Krystian Barna z Węgier – standard płomyk, Torsten Rickert z Niemiec – standard rakietka, Mariusz Sobierajski z Polski – standardy lira oraz igiełka. Wszyscy zwycięzcy otrzymali puchary oraz nagrody.

W sobotę od rana wystawa została otwarta dla odwiedzających i była ona dostępna dla wszystkich do niedzieli. Przyszło bardzo wiele osób, które podziwiały zgromadzone gupiki. Wielu zwiedzających nabyło również wybrane przez siebie okazy.

Uwagi końcowe, zaproszenie i podziękowania

Konkursy przeprowadzane w ramach Mistrzostw Europy czy też Mistrzostw Polski mają na celu wyłonienie najlepszych wśród najlepszych, ale nie tylko. Pomimo iż wymierną nagrodę i prestiż stanowią zdobyte miejsca, punkty do klasyfikacji konkursowej czy ogólnej mistrzostw, to jednak większym laurem wydaje się satysfakcja z samego udziału w zawodach. Między uczestnikami utrzymywana jest atmosfera przyjaźni i koleżeństwa. Zawody stają się okazją do spotkań, dzielenia się wiedzą i spostrzeżeniami hodowlanymi. Dają możliwość wymiany czy zdobycia nowych ryb.

Dlatego, korzystając z łamów mA, zapraszam bardzo serdecznie wszystkich hodowców gupików do wzięcia udziału w zawodach oraz do odwiedzenia konkursów organizowanych w przyszłości.

Na koniec bardzo serdecznie chciałbym podziękować wszystkim osobom, bez których nie odbył by się konkurs w Płocku: Prezydentowi Płocka Andrzejowi Nowakowskiemu za objęcie honorowym patronatem konkursu, wszystkim sędziom, obserwatorowi międzynarodowemu oraz uczestnikom konkursu. Dziękuję również pracownikom ZOO Płock oraz członkom klubu KPR, a w szczególności Prezydentowi Krzysztofowi Kelmanowi. za wkład pracy, jaki włożyli w przygotowanie, przebieg i zakończenie wydarzenia.

Serdecznie dziękuję wszystkim sponsorom, dzięki którym okazane wsparcie przyczyniło się do tak udanego pokazu – firmom Tropical Tadeusz Ogrodnik, Zoolek, Badis, Tropheus Tanganika, a także Rafałowi Fabiszewskiemu.

Dziękuję wreszcie Magazynowi Akwarium za objęcie patronatem medialnym konkursu.

Pokaż więcej

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Sprawdź również
Close
Back to top button