Artykuły

Ptychochromis insolitus (Stiassny & Sparks, 2006) – symbol zagrożonych wyginięciem endemicznych pielęgnic z Madagaskaru

Ryby Afryki - Madagaskar

Piotr Korzeniowski: Ptychochromis insolitus (Stiassny & Sparks, 2006) – symbol zagrożonych wyginięciem endemicznych pielęgnic z Madagaskaru.

Endemiczne pielęgnice z Madagaskaru są grupą bardzo ciekawych przedstawicieli rodziny Cichlidae. Różnorodność kształtów i ubarwienia oraz ciekawe zachowanie dostarczają walorów ekspozycyjnych i interesujących obserwacji. Popularność tych ryb jest stosunkowo niewielka, ale dzięki działaniom i współpracy akwarystów na stałe zagościły w hodowlach z Europy, Ameryki Północnej i Azji. Niestety, w wyniku działań człowieka naturalne siedliska madagaskarskich pielęgnic podlegają ciągłym, niekorzystnym zmianom.

Na zmniejszenie populacji ryb wpłynął przede wszystkim intensywny rozwój rolnictwa i nasilone rybołówstwo, co jest koniecznością w kraju, gdzie głód nie należy do rzadkich zjawisk. Duże znaczenie miało również wprowadzenie obcych środowiskowo gatunków ryb, które stały się silną konkurencją dla endemitów. Mimo podejmowanych różnych działań mających na celu ochronę unikatowej przyrody Madagaskaru jej naturalny stan jest nadal zagrożony. Rodzi się pytanie, czy działania akwarystów z różnych krajów i koordynujących je organizacji mogą przyczynić się do stworzenia „rezerwowej” populacji najbardziej zagrożonych gatunków? W mojej ocenie jest to swoiste zabezpieczenie przed sytuacją, gdy któryś z zagrożonych gatunków trwale zniknie ze swojego środowiska. Bardzo ważna jest współpraca pomiędzy prywatnymi właścicielami i ogrodami zoologicznymi, biorącymi udział w różnych międzynarodowych programach, ponieważ przy ograniczonej puli genetycznej koniecznością jest wymiana materiału hodowlanego, pozwalająca na względne ograniczenie wsobności.

Pokaż więcej

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button