ArtykułyEncyklopedia

Apistogramma viejita

Encyklopedia akwarystyczna

Apistogramma viejita

Pielęgniczka Viejita

Pochodzenie: pochodzi z obszaru Kolumbii – zamieszkuje górną część dorzecza rzeki Meta w systemie rzecznym Orinoko.

Wielkość: samce dorastają do 7,5 cm długości, samice tylko do 4 cm.

Zbiornik: parę ryb można pielęgnować nawet w akwarium o długości 50 cm, dla haremu należy przeznaczyć zbiornik o powierzchni dna min 80×35 cm. Wystrój akwarium powinien być podobny jak dla pielęgniczek trójpręgich, ale zaleca się, aby podłoże było możliwie ciemne (ryby są wtedy spokojniejsze i prezentują pełnię swego pięknego ubarwienia). Woda powinna mieć temperaturę 23-30ºC, twardość do 5ºdGH oraz być zdecydowanie kwaśna (pH 5,0-5,5) zwłaszcza w czasie tarła. Należy ją regularnie, nieznacznie odświeżać (do 10% tygodniowo).

Charakterystyka: gatunek ten może być pielęgnowany w parach, aczkolwiek samce przejawiają również tendencję do tworzenia haremów. W małym akwarium najlepiej więc trzymać jednego samca i jedną samicę, zaś w większych – samca w towarzystwie 2-4 samic. Wobec innych ryb pielęgniczki te zachowują się obojętnie i dobrze nadają się do biotopowego zbiornika ogólnego.

Opis: u pielęgniczek tych występuje bardzo wyraźny dymorfizm płciowy. Samce są dużo większe, mają wydłużone płetwy grzbietowe i odbytowe oraz kolorowe ubarwienie. Ich ciała są srebrzyste z oliwkowym i niebieskawym odcieniem. Grzbiet ma barwę rdzawo-pomarańczową. Płetwa grzbietowa jest żółtopomarańczowa, zaś płetwa ogonowa w centralnej części – żółta z pomarańczowymi skrajnymi promieniami. Wzdłuż linii bocznej ciągnie się szereg ciemnych plam. Samice są dużo mniejsze, poza okresem tarła – jednolicie szarooliwkowe. W czasie opieki nad młodymi stają się żółtawe, zaś na ich bokach pojawiają się ciemniejsze plamy.

Rozmnażanie: jak pielęgniczka trójpręga. Ikrą i młodymi opiekuje się wyłącznie samica.

Pokarm: jak pielęgniczka trójpręga, choć przyzwyczajenie ryb pochodzących z odłowu do pokarmów suchych bywa niekiedy kłopotliwe, a nawet wręcz niemożliwe. (js)

Opublikowano drukiem w Magazynie Akwarium nr 7-8/2012 (120).

Chcę zamówić prenumeratę
Chcę zamówić ten numer

Pokaż więcej

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button