ArtykułyPorady

Problemy z pH wody w akwarium biotopowym czarnych wód Azji Południowo-Wschodniej

PORADY - Listy do Redakcji

Problemy z pH wody w akwarium biotopowym czarnych wód Azji Południowo-Wschodniej

Mam problem z pH wody w akwarium biotopowym czarnych wód Azji Południowo-Wschodniej. Akwarium (160 l) – wystartowało (po raz 3) 26.04.2014 r. pomiar pH 2 dni po starcie to 6 > (woda źródlana), podłoże to ziemia humusowa (około 4-7 cm) i substrat około 2-3 cm plus trochę żwirku kwarcowego (na przedniej szybie). Użyty też był w niewielkich ilościach węgiel drzewny, skała pumeksowa – potłuczona – i kawałeczki gliny. Do wody wrzucane były regularnie liście ketapangu, buku i dębu. Podmiany wody to 15-20% tygodniowo. Obsada to haremik prętnika karłowatego, 7 razbor hengela i kilka otosków. Rośliny to kryptokoryny, synemy, rotale, nurzańce, limnobium rozłogowe i rogatek, do tego 3 korzenie kupione z wody w sklepie zoo (poprzednie niepowodzenie z kMnO4) oraz dwa lignity. Filtr wewnętrzny (180 do 750 l/h). Media to gąbka, ceramika i torf włóknisty. Niestety popełniłem błąd i drugi pomiar pH nastąpił dopiero 24.01.2015 r. i tu przykra niespodzianka – pH wyniosło do wartości 7. Mniej więcej w tym czasie pojawiły się glony, których wcześniej nie było. Akwarium jest oddalone boczną ścianą od okna północnego o około 2,6 m. Nie pomogło dolewanie wywaru z szyszeczek olchy ani znaczne podmiany wody – pH nadal wynosi 7. Wydaje mi się, że kiedyś przeczytałem, chyba w internecie, że ziemia humusowa jest nieobliczalnym podłożem i może powodować skoki pH. Proszę o zaprzeczenie lub potwierdzenie tej informacji.Adam

Szanowny Panie Adamie, wszystko wskazuje na to, że procesy kwaso- i zasadotwórcze w Pańskim akwarium równoważą się. Istnieje zapewne jakiś efektywny czynnik buforujący, czyli niedopuszczający do wytworzenia się jonów wodorowych (zakwaszania się środowiska), mimo wielu, jak Pan pisał, czynników prowadzących do teoretycznego spadku pH – torfu włóknistego w filtrze, liści, korzeni i lignitów. Innymi procesami kwasotwórczymi w akwarium jest oddychanie organizmów w akwarium i mieszanie się dwutlenku węgla z powietrza atmosferycznego z wodą akwariową, nitryfikacja prowadzona przez bakterie, przede wszystkim w filtrze, oraz rozkład materii organicznej (również prowadzonej przez bakterie). Czynnikami prowadzącymi do wzrostu odczynu jest podmiana wody na taką, która zawiera dużą mineralizację (głównie woda kranowa, źródlana), elementy mineralne zawierające węglany (skały węglanowe, czasami piasek), fotosynteza roślin, denitryfikacja. Trzeba zastanowić się zatem, który z elementów składowych Pańskiego akwarium staje się „blokadą” uniemożliwiającą uzyskanie docelowego odczynu oraz pozbycie się problemu poprzez dodanie/odjęcie któregoś z czynników. Na pierwszy ogień weźmy „ziemię humusową”. Taki substrat, jeżeli chodzi o wierzchnią warstwę gleby, zawierającą duże ilości próchnicy, rzeczywiście może sprawiać problemy z odczynem. Może ona zawierać węglany znacząco wpływające na odczyn. Ponadto, kiedy warstwa gleby jest wystarczająco gruba, zacznie w niej brakować tlenu (bakterie nitryfikacyjne pochłaniają tlen) zaczyna zachodzić proces denitryfikacji (bakterie beztlenowe), który jest jednym z czynników zasadotwórczych w akwarium. U Pana w akwarium, warstwa izolująca glebę (substrat) od słupa wody jest zbyt cienka. Powoduje to łatwą migrację związków do i z wody (prawdopodobnie jest to również jeden z czynników powodujących wspomniany wzrost glonów). Piasek kwarcowy również może być podejrzewany o alkalizację wody ze względu na możliwość występowania w nim okruchów skał węglanowych reagujących z kwasami zawartymi w wodzie i ją zobojętniających. Wydaje mi się, że głównym winowajcą (obok gleby) w Pana przypadku jest woda źródlana. W naszym kraju widoczna większość wód powierzchniowych, jak i źródlanych wykazuje dość wysoką mineralizację, a co za tym idzie, często i dość wysokie pH. Woda taka posiada więc dość dużą buforowość, niepozwalającą na obniżenie odczynu przez zobojętnianie kwasów rozpuszczonych w wodzie akwariowej. Dojrzałe akwarium ma tendencję do „samoistnego” obniżania pH poprzez nieustanne działanie czynników kwasotwórczych wymienionych wyżej. Niestety nic nie napisał Pan o twardości wody w akwarium, co dałoby więcej informacji na temat warunków panujących w zbiorniku. Najlepszym sposobem w Pana przypadku, jeżeli rzeczywiście woda jest głównym czynnikiem podwyższającym odczyn, jest zmiana źródła wody do podmian, najlepiej na wodę zdemineralizowaną (z filtra odwróconej osmozy lub destylowanej), na początku jako dodatek do wody przez Pana stosowanej aż do przejścia na całkowitą ilość takiej wody. Woda zdemineralizowana niemal nie posiada zdolności buforowej, a więc dodanie do niej nawet niewielkiej ilości kwasów (lub zasad) spowoduje nagły skok odczynu (dlatego więc trzeba z nimi uważać, zaczynać od małej ilości i cały czas monitorować pH testem). Torf wysoki, włóknisty w Pańskim filtrze, mimo świetnych właściwości zbijających pH, ma, niestety, ograniczony czas działania i należy go co jakiś czas wymieniać – im wyższe pH w akwarium, tym jego efektywność jest krótsza. Dobrym pomysłem byłoby zastosowanie tzw. „armatki torfowej” używanej do „produkcji” wody do podmian. W sieci można znaleźć wiele opisów takiego prostego urządzenia. Generalnie jest to rodzaj rury wypełnionej torfem włóknistym, w dolnej części zwężonej by ograniczyć przepływ wody. Do górnego końca wlewa się wodę przeznaczoną do podmiany, która przesiąkając się przez zawartość rury, zostaje zakwaszana. Można oczywiście używać wody źródlanej, lecz warstwa torfu musi być wtedy większa. Woda uzyskana z takiego urządzenia przybierze kolor herbaciany oraz będzie miała niższe pH – będzie zbliżona do wody z biotopów czarnych wód. Oczywiście taką wodę, zwłaszcza na początku należy wlewać ostrożnie, aby przyzwyczajać mieszkańców akwarium do nowych warunków, nie powodując nagłych skoków odczynu.
Karol Kopeć
Zamawiam prenumeratę Zamawiam ten numer Opublikowano drukiem w Magazynie Akwarium nr 9/2015 (152).

Pokaż więcej

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button