Artykuły

Słonecznica pospolita (Leucaspius delineatus) – podstawowe warunki chowu w akwarium

Ryby Europy

Wiktor Sempik: Słonecznica pospolita (Leucaspius delineatus) – podstawowe warunki chowu w akwarium

Wielu z nas kupuje do swoich akwariów coraz to nowsze na rynku, egzotyczne ryby – wśród polskich akwarystów szczególnie popularne wydają się być karpiowate (Cyprinidae), między innymi brzanki, danio, razbory. Tymczasem nie dostrzegamy tych gatunków, które żyją w naszym kraju. W artykule postaram się opisać chów jednego z naszych polskich karpiowatych, mianowicie słonecznicy pospolitej.

Trochę o taksonomii

Myślę, że polska systematyka ryb jest mniej skomplikowana niż inne. Zagraniczni autorzy (W. Eschmeyer et al.) rozdzielają bowiem wiele podrodzin karpiowatych w osobne rodziny np. Danioninae = Danionidae. Tymczasem my nie popieramy takiego podziału. Ale do rzeczy. Nasza słonecznica należy do rodziny karpiowatych (Cyprinidae) i podrodziny Leuciscinae. Jest też jedynym przedstawicielem swojego rodzaju – Leucaspius. Wprawdzie dawniej do tego rodzaju zaliczano inne gatunki europejskich ryb, ale z czasem – wskutek rewizji taksonomicznych i obserwacji morfologicznych – przydzielono je do odrębnych grup systematycznych. Warto także wspomnieć, że ta skromna rybka lubi się krzyżować z innymi karpiowatymi. Potwierdzona została hybrydyzacja z czebaczkiem amurskim – inwazyjnym gatunkiem występującym również w Polsce. Może to źle wpłynąć na populację opisywanego gatunku, tym bardziej, że ten drugi jest nosicielem patogenów szkodliwych dla rodzimej ichtiofauny.

Pokaż więcej

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button