Artykuły

Gatunki otwartej toni wodnej z jeziora Tanganika w akwarium, czyli kilka słów o rodzajach Cyprichromis i Paracyprichromis

Ryby Afryki - Tanganika

Lechosław Łątka: Gatunki otwartej toni wodnej z jeziora Tanganika w akwarium, czyli kilka słów o rodzajach Cyprichromis i Paracyprichromis, część 1 i część 2

Jezioro Tanganika charakteryzuje się dużą ilością występujących w nim endemicznych gatunków pielęgnic. Wskutek zachodzącej w jeziorze ewolucji przez miliony lat powstało wiele taksonów zróżnicowanych pod względem morfologicznym, genetycznym oraz z uwagi na preferencje pokarmowe i rozrodcze. Akwen ten stanowi niepowtarzalny ekosystem, w którym żyją i rozmnażają się liczne gatunki ryb i bezkręgowców, zajmując odpowiednie dla danej grupy organizmów lub konkretnych gatunków różnorodne nisze ekologiczne.

Najwięcej występujących taksonów w jeziorze Tanganika zajmuje strefę skalistą. Bardzo ciekawą niszą w jeziorze Tanganika jest strefa pelagialu, zwana również strefą otwartej toni wodnej. Występują tu gatunki pielęgnic, których cały cykl życiowy odbywa się tylko w wolnej toni jeziora, bez udziału dna. Strefa ta bogata jest w plankton, który stanowi główny składnik pożywienia ryb.

Bardzo ważną cechą tej strefy jest występowanie stromych dużych bloków skalnych z licznymi szczelinami i grotami. Poczynione w środowisku naturalnym obserwacje gatunków reprezentujących strefę otwartej toni wodnej wskazały, że ściśle powiązane z takim skalnym środowiskiem są przedstawiciele rodzajów Cyprichromis i Paracyprichromis, występujące niekiedy w jeziorze w  kilkutysięcznych stadach. Liczne szczeliny skalne, groty, nawisy stanowią dla tych smukłych ryb doskonałą ochronę przed drapieżnikami. Płaskie pionowe ściany skalne stają się również terytoriami rozrodczymi dla dojrzałych płciowo samców z rodzaju Paracyprichromis i niektórych z rodzaju Cyprichromis.

Planując zbiornik z pielęgnicami z jeziora Tanganika, akwaryści powinni kierować się zasadami, jakie obowiązują w doborze obsady pod względem zajmowanych stref w akwarium. Z reguły skupiamy się jednak głównie na obsadach pielęgnic w strefie przydennej oraz środkowej zbiornika, górna część bywa często pomijana. Szukając odpowiednich gatunków pielęgnic tanganickich do strefy górnej, warto skupić swoją uwagę na gatunkach występujących we wspomnianej już strefie otwartej toni wodnej. Wpuszczenie taksonów z tej strefy do zbiornika niewątpliwe wzbogaci nasz zbiornik wizualnie, a dodatkowo dostarczy nam miłych chwil podczas obserwacji ciekawych zachowania stadne oraz rozrodcze pielęgnic z tej grupy, czyli z rodzajów Cyprichromis i Paracyprichromis.

Pokaż więcej

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button