Artykuły

„Starorzecze Odry Brodno”, czyli potęga natury w małym zbiorniku.

Akwarystyka biotopowa

Alek Halczuk: „Starorzecze Odry Brodno”, czyli potęga natury w małym zbiorniku.

„Starorzecze Odry Brodno” to mój kolejny projekt z cyklu Touch of Nature. Poprzednie akwarium biotopowe, ściśle zrealizowane według praktyk i reguł tego typu akwarystyki, a przedstawiające Krainę Łęgów Odrzańskich. Rozlewiska Odry odniosło niemały sukces.

Tym razem tematem i wyzwaniem stał się dla mnie niewielki zbiornik wodny –właściwie dawne koryto rzeki Odry, a jeszcze dokładniej: starorzecze Brodno (odcinek mający zaledwie około kilometra długości).
Kiedy pierwszy raz zobaczyłem ten niewielki akwen, a było to letnią porą, jego powierzchnia była pokryta dywanem liści i kwiatów grążeli i grzybieni – Nupharo-Nymphaeetum albae. Taki widok nikogo nie może pozostawić obojętnym. Miejsce było tak piękne, a przecież tak mało znane. Postanowiłem więc odzwierciedlić to niesamowite środowisko naturalne w specjalnie zaaranżowanym akwarium biotopowym.

Małe jest piękne (a także bogate i unikatowe)
Nieduży zbiornik wodny o tak ogromnym bogactwie flory i fauny to unikat na skalę europejską. Występują w nim przecież liczne gatunki ryb i roślin objętych ochroną z powodu ich zagrożenia wyginięciem. W pierwszej kolejności należy tu wspomnieć o objętej ścisłą ochroną gatunkową paproci, salwinii pływającej (Salvinia natans), oraz o niebywale ciekawym, mięsożernym gatunku, czyli pływaczu zwyczajnym (Utricularia vulgaris). Przyrodnicy postulują, by obszar ten został objęty ochroną głównie z powodu występowania na nim grzybieni północnych (Nymphaea candida). Wespół z grążelami żółtymi (Nuphar lutea) tworzą one zbiorowisko lilii wodnych o niezaprzeczalnym uroku. Dodatkowo niektóre źródła podają występowanie tu także małej populacji coraz rzadziej w Polsce i Europie spotykanej kotewki orzecha wodnego (Trapa natans). Ten relikt z trzeciorzędu, preferujący wody stojące, jest w naszym kraju objęty ochroną prawną.

Pokaż więcej

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button